Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu cà phê toàn cầu tăng 19,5% trong tháng giêng
04 | 03 | 2013
Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế, xuất khẩu cà phê thế giới tăng lên 9,67 triệu bao 60 kg trong tháng giêng, tăng 19,5% từ mức 8,09 triệu bao trong cùng tháng năm 2012.

Xuất khẩu cà phê robusta trong tháng giêng đạt tổng cộng 4,10 triệu bao, tăng từ 3,68 triệu bao của tháng trước và cao hơn mwucs 3,05 triệu bao được xuất trong cùng tháng năm 2012.


Xuất khẩu cà phê arabica tăng lên 5,57 triệu bao, giảm từ mức 5,68 triệu bao của tháng trước tuy nhiên vẫn trên mức 5,04 triệu tấn xuất khẩu trong tháng giêng năm 2012.


Xuất khẩu trong 4 tháng đầu của năm niên vụ cà phê 2012/13, bắt đầu từ 1/10 tăng 15,8% lên mức 37,87 triệu bao so với mức 32,69 triệu bao trong cùng kỳ niên vụ trước.


ReutersBáo cáo phân tích thị trường