Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu chè 8 tháng đầu năm 2014 giảm nhẹ
27 | 08 | 2014
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lượng xuất khẩu chè tháng 8/2014 ước đạt 11 nghìn tấn với giá trị đạt 20 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu chè 8 tháng đầu năm ước đạt 83 nghìn tấn với giá trị đạt 139 triệu USD, giảm 6,9% về khối lượng và giảm 1,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

Giá chè xuất khẩu bình quân 7 tháng đầu năm 2014 đạt 1.655 USD/tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2013. Khối lượng chè xuất khẩu sang Pakistan -thị trường lớn nhất của Việt Nam tăng 60,32% về khối lượng và tăng 92,43% về giá trị. 

 
Thị trường Coét có tốc độ tăng mạnh nhất, tăng 70,6% về lượng và tăng 74,35% về giá trị so với 7 tháng đầu năm 2013. Thị trường Inđônêxia giảm mạnh nhất, giảm 56,39% về khối lượng và giảm 55% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.
 
Nguồn: mard.gov.vn
 


Báo cáo phân tích thị trường