Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bản tin giá lúa gạo ngày 9/1/2015
09 | 01 | 2015
Hiện giá lúa khô tại Sóc Trăng đang giao động từ 5.150 – 7.000 đồng/kg. Giá lúa khô Tiền Giang giao động từ 5.600 – 10.800 đồng/kg.

 Hiện giá lúa khô tại Sóc Trăng đang giao động từ 5.150 – 7.000 đồng/kg. Giá lúa khô Tiền Giang giao động từ 5.600 – 10.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá gạo tại Sóc Trăng giao động trong khoảng 11.000 – 17.800 đồng/kg, còn giá gạo tại Trà Vinh đạt 8.700 – 18.700 đồng/kg.

Giá lúa tại một số địa phương ngày 9/1/2015

Đa phương

Mặt hàng

Quy cách

Giá ngày 9.1.2015

(đồng/kg)

Sóc Trăng

Lúa IR 50404

Lúa khô

5.800

Lúa OM 4900

Lúa khô

6.200

Lúa hạt dài OM 6976

Lúa khô

5.150

Lúa hạt dài OM 5451

Lúa khô

7.000

Gạo thơm lài sữa

 

12.500

Gạo Đài loan cũ

 

16.000

Gạo ST 20

 

17.800

Gạo ST 5

 

11.000

Tiền Giang

Lúa thường IR 50404

Lúa khô

5.600

Lúa thơm (Tài nguyên cũ)

Lúa khô

9.000

Lúa OM 0179

Lúa khô

7.500

Lúa Jacmine (Vàng)

Lúa khô

6.600

Lúa Jacmine (Nga)-Gạo XK

Lúa khô

10.800

Gạo T 164

 

10.600

Gạo lức đỏ (Huyết Rồng)

 

18.700

Gạo Ôtin

 

10.500

Gạo 108

 

10.800

Gạo NL L1

 

14.700

Gạo NL L2 (lức)

 

8.700

Gạo XK 5% tấm

 

11.200

Gạo XK 10% tấm

 

9.200

Gạo SaRi hạt nhỏ

 

11.000

Nguồn: AGROINFOBáo cáo phân tích thị trường