Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá tôm sú tại ĐBSCL ngày 14/1/2015
14 | 01 | 2015
Giá tôm tại một số tỉnh ĐBSCL đã giảm trở lại so với ngày trước đó.

 Tại Ba Tri (Bến Tre), giá tôm sú ngày 14/1/2015 đồng loạt giảm 5.000 đồng/kg so với đầu tuần. Cụ thể, giá tôm sú các cỡ 10, 20, 25 con/kg lần lượt ở mức 305.000, 285.000, 255.000 đồng/kg. Tại Gò Công (Tiền Giang), giá tôm sú cỡ 20 con/kg cũng giảm 5.000 đồng/kg xuống còn 310.000 đồng/kg. Tại Bạc Liêu, giá tôm cỡ 30 con/kg giảm 15.000 đồng/kg xuống còn 230.000 đồng/kg; cỡ 40, 50 con/kg giảm mạnh 25.000 đồng/kg, xuống lần lượt 2000.000 và 175.000 đồng/kg.

Tham khảo giá tôm sú tại Bến Tre và Bạc Liệu ngày 14/1/2015 (đồng/kg)

 

Tỉnh Quy cách Giá ngày 14/1 Giá ngày 12/1
Bến Tre 30con/kg  230,000 245,000
40con/kg  200,000 225,000
50con/kg 175,000 200,000
Bạc Liêu 10 con/kg 305,000 310,000
20 con/kg 285,000 290,000
25 con/ kg 255,000 260,000

 AGRO
Báo cáo phân tích thị trường