Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
THƯ MỜI TUYỂN DỤNG Vị trí: Chuyên gia thiết kế tài liệu poster
30 | 10 | 2015
THƯ MỜI TUYỂN DỤNG Vị trí: Chuyên gia thiết kế tài liệu poster

 Trong khuôn khổ thực hiện hoạt động “Đề xuất hội thảo giới thiệu bộ tài liệu hướng dẫn sản xuất cà phê bền vững (NSC, TOT, TOF)” do Tổ chức Sáng kiến thương mại bền vững- IDH Hà Lan tài trợ. Trung tâm Thông tin PTNNNT- Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT muốn tìm 01 chuyên gia có kinh nghiệm  thiết kế tài liệu poster hỗ trợ giảng dạy Bộ tài liệu hướng dẫn sản xuất cà phê bền vững dựa trên bộ tài liệu hướng dẫn sản xuất cà phê bền vững (NSC), tài liệu đào tạo giảng viên (TOT) và đào tạo nông dân (TOF). Nội dung cụ thể như  sau:

v    Nhiệm vụ:

-                Dựa trên Bộ tài liệu Hướng dẫn sản xuất cà phê bền vững NSC, TOT, TOF, xây dựng nội dung 5 bộ poster để phổ biến cho nông dân trồng cà phê về quy trình canh tác cà phê bền vững, kèm hình ảnh minh họa phù hợp, tương ứng 1 bộ poster cho mỗi hợp phần đào tạo.

-                Trên cơ sở nội dung và hình ảnh minh họa, thiết kế thành 5 bộ poster hoàn chỉnh sẵn sàng in ấn.

-                Tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện 5 bộ poster theo nội dung góp ý của Tổ chức sáng kiến thương mại bền vững (IDH)

v     Thời gian thực hiện:  Từ ngày 06/11/2015 đến  29/02/2016

v     Phí chuyên gia: 1.700 USD

v     Thời gian nhận hồ sơ: Trước ngày 05/11/2015

 

Mọi thông tin xin liên hệ:

Lê Thị Kim Chung

Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn

Tấng 4- Số 16- Thụy Khuê- Tây Hồ- Hà Nội

Điện thoại: 04.39725153; DĐ: 01647538866; Email: le.lekimchung02@gmail.comBáo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ