Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố “Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo năm 2016 và triển vọng 2017”
15 | 02 | 2017
AGROINFO xin giới thiệu đến Quý độc giả “Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo năm 2016 và triển vọng 2017”. Báo cáo đưa ra những phân tích toàn diện và cập nhật về thị trường lúa gạo trong nước, thế giới năm 2016 và triển vọng thị trường năm 2017.
Báo cáo gồm những nội dung chính như sau:
Tình hình cung – cầu và thương mại gạo thế giới thế giới năm 2016
Biến động cung – cầu và giá cả thị trường gạo tại Việt Nam năm 2016
Thương mại xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2016
Tổng quan chính sách và một số chính sách mới liên quan tới ngành gạo 
Triển vọng thị trường gạo quốc tế và Việt Nam 2017 
 
Báo cáo sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức Nông lương thế giới (FAO), các cơ quan nghiên cứu thị trường như Ban nghiên cứu kinh tế (ERS) và Ban nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan.
 
 


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường