Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Trung Quốc tăng cường bảo vệ đất nông nghiệp do sản lượng ngũ cốc giảm
03 | 02 | 2017
Trung Quốc đã cam kết tăng cường bảo vệ đất nông nghiệp trước tình hình sản lượng ngũ cốc giảm lần đầu tiên trong hơn 1 thập kỷ, do đô thị hóa nhanh đang nuốt dần các nguồn lực sản xuất nông nghiệp.

Trong một thông cáo gần đây, các cơ quan chức trash của Trung Quốc cho rằng đất nông nghiệp đang gặp áp lực giảm mạnh và kêu gọi các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn, cách sử dụng đất hiệu quả hơn. “Đất nông nghiệp nên được bảo vệ như cách chúng ta bảo vệ loài gấu trúc”.

Thông cáo trên cho biết thêm các biện pháp được triển khai sẽ bao gồm tăng cường kiểm soát sử dụng đất và thiết lập các khu vực đất nông nghiệp chất lượng cao, quy mô lớn, nhưng không cho biết thêm các chi tiết cụ thể.

Năm 2016, sản lượng ngũ cốc của Trung Quốc giảm 0,8% so với năm 2015 xuống khoảng 616 triệu tấn. Trung Quốc thiếu khoảng 20 triệu tấn ngũ cốc, theo Xinhua đưa tin. Trung Quốc đặt mục tiêu duy trì ít nhất 124,33 triệu ha đất nông nghiệp đến năm 2020 với không ít hơn 103,1 triệu ha đất nông nghiệp vĩnh viễn và ít nhất 53,3 triệu ha đất nông nghiệp chất lượng cao. Tính đến cuối năm 2015, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này có 135 triệu ha đất nghiệp, theo các tính toán chính thức chỉ ra.

Theo ReutersGappingworld
Báo cáo phân tích thị trường