Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chính phủ Trung Quốc thúc đẩy chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp
10 | 11 | 2016
Một chính sách mới nhằm thúc đẩy và chuẩn hóa hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp từ các cư dân nông thôn cho các thể chế thương mại được kỳ vọng sẽ giúp tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp tại Trung Quốc.

Theo một chính sách được thông báo vào chủ nhật tuần trước, các cư dân nông thôn Trung Quốc sẽ được hưởng quyền tự do nhiều hơn trong chuyển nhượng đất mà họ có hợp đồng, trong khi quyền sở hữu đất  không đổi.

Hầu hết đất nông nghiệp của Trung Quốc đều được sở hữu chung bởi những người canh tác trên mảnh đất đó. Do lực lượng lao động nông thôn được trả lương cao hơn tại các thành phố lớn, từ năm 2008, Trung Quốc bắt đầu cho phép nông dân cho thuê, chuyển nhượng và tích tụ ruộng đất mà họ có giấy tờ, trong một nỗ lực nhằm thúc đẩy nông nghiệp hiện đại và tái sử dụng đất nông nghiệp bị bỏ hoang.

Sử dụng đất nông nghiệp là vấn đề lớn tại quốc gia đông dân nhất thế giới này khi an ninh lương thực và đời sống của cả cư dân nông thôn hiện tại lẫn những người nông thôn đã di cư là những vấn đề được ưu tiên cao tại Trung Quốc.

Trung Quốc đã giới thiệu các chương trình cải cách đất nông nghiệp, được biết đến phổ biến là Hệ thống trách nhiệm hộ gia đình (Household Responsibility System – HRS), từ đầu những năm 1980s. Sau khi thanh toán một khoản tiền cố định cho chính phủ, nông dân có thể bán tự do phần sản xuất thặng dư ra thị trường. Cơ chế này đã thúc đẩy mạnh động lực sản xuất của nông dân, dẫn tới sản lượng ngũ cốc của Trung Quốc tăng mạnh.

Nhưng khi Trung Quốc đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ, nhiều nông dân đã di cư ra các thành phố, bỏ hoang đất nông nghiệp, đẩy tăng nhu cầu chuyển nhượng đất nông nghiệp cho những cá nhân – tổ chức có thể quản lý và sản xuất nông nghiệp.

Chính sách mới này sẽ dẫn tơi hình thành các cơ chế giúp hoạt động chuyển nhượng được chuẩn hóa cao hơn, trong khi các quyền của chủ đất được bảo vệ tốt hơn.

Chính quyền các cấp tại Trung Quốc được yêu cầu đảm bảo hoạt động chuyển nhượng không dẫn tới giảm đất nông nghiệp hoặc làm giảm sản lượng ngũ cốc. Chính quyền các cấp cũng phải đảm bảo không xảy ra tình trạng cưỡng chế chuyển nhượng và chuyển nhượng sang các mục đích phi nông nghiệp.

Theo XinhuaGappingworld
Báo cáo phân tích thị trường