Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
FAO: Báo cáo thiệt hại sản xuất nông nghiệp của Philippines sau 2 cơn bão
07 | 11 | 2016
Mặc dù vẫn chưa có đánh giá toàn diện về thiệt hại, các ước tính chính thức sơ bộ tính đến 24/10 cho thấy khoảng 456.232ha đất lúa, ngô và các cây trồng giá trị cao (như xoài, chuối, đu đủ, sắn và rau) bị thiệt hại bởi cả hai cơn bão. Thiệt hại chung của ngành nông nghiệp ước tính gần 212 triệu USD.

Ngành lúa gạo là ngành chịu thiệt hại nặng nề nhất, theo sau là các cây trồng giá trị cao và ngô. Khoảng 66.500 nông dân bị thiệt hại do bão.

Trong thời điểm xảy ra 2 cơn bão, hoạt động thu hoạch vụ sản xuất lúa chính của Philippines, chiếm 55% tổng sản lượng hàng năm, dang diễn ra, trong khi hoạt động xuống giống lúa vụ 2 niên vụ 2016/17 (chủ yếu phụ thuộc vào hệ thống thủy lợi) cũng đã bắt đầu. Mặc dù ước tính toàn diện thiệt hại do lũ vẫn chưa có, các ước tính chính thức sơ bộ từ cơ quan nông nghiệp Philippines cho thấy tính đến 24/10, 394.470ha đất lúa của nước này chịu ảnh hưởng, chiếm 15% tổng diện tích lúa vụ chính gieo trồng trong năm 2016. Trong đó, 12.118ha, chưa đến 1% tổng diện tích gieo trồng vụ chính, bị mất trắng. mặc dù diện tích trồng lúa bị bão ảnh hưởng lớn, ảnh hưởng của hai cơn bão này lên tổng sản lượng lúa năm 2016 của Philippines được cho là hạn chế. Triển vọng FAO dự báo cho sản lượng lúa năm 2016 của Philippines tiếp tục tích cực, phục hồi nhẹ so với mức sản lượng 18,7 triệu tấn lúa năm 2015 vốn đã giảm do thời tiết bất lợi. Sản lượng lúa của Philippines cũng sẽ phụ thuộc và tình hình sản xuất lúa vụ 2 của nước này.

Ước tính sơ bộ thiệt hại ngành nông nghiệp Philippines sau 2 cơn bão Haima và Sarika

  Diện tích đất bị ảnh hưởng Tổng thiệt hại
Đất bị ảnh hưởng (ha) Đất thiệt hại hoàn toàn (ha) Tổng (ha) Lượng thiệt hại (tấn) Giá trị thiệt hại (triệu USD)
Tổng nông sản 249.102 14.559 456.232 248.872 213.913
Gạo 238.876 12.118 394.470 224.078 161.577
Ngô 4.669 988 28.187 5.658 12.522
Cây trồng giá trị cao 5.557 1.453 33.575 19.136 35.870
Chăn nuôi       194
Thủy sản         1.776

Đối với các nông sản khác, thiệt hại cũng được cho là không đáng kể khi hoạt động thu hoạch ngô vụ chính của nước này cũng đã hoàn tất trong tháng 9.

Theo các dự báo chính thức, thiệt hại chăn nuôi và thủy sản của Philippines sau 2 cơn bão tương đối lớn. Một lượng lớn tàu, là phương tiện chính để vận chuyển hàng hóa và người đồng thời là nguồn thu nhập thiệt hại, đã bị phá hủy. Cơ quan nông nghiệp Philippines ước tính tổng thiệt hại sản xuất thủy sản và chăn nuôi của Philippines lần lượt là 1,8 triệu USD và 194.316 USD.

Theo FAOGappingworld
Báo cáo phân tích thị trường