Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Volcafe: Dự trữ cà phê Arabica Brazil niên vụ 2017/18 thấp nhất trong 5 năm
14 | 11 | 2017
Volcafe: Dự trữ cà phê Arabica Brazil niên vụ 2017/18 thấp nhất trong 5 năm

Volcafe, nhánh chuyên về cà phê tại Thụy Sĩ của nhà giao dịch hàng hóa ED&F Man, cho rằng dự trữ cà phê Arabica cuối kì của Brazil trong niên vụ 2017/18 sẽ ở mức thấp nhất trong 5 năm, chỉ đạt 15 triệu bao loại 60kg.

Theo nhận định của Hannah Rizki, người đứng đầu về nghiên cứu cà phê tại Volcafe, sản lượng cà phê Arabica Brazil niên vụ 2017/18 đạt 36,7 triệu bao và xuất khẩu 27,3 triệu bao, giảm từ mức sản lượng 45,8 triệu bao và xuất khẩu 29,9 triệu bao trong niên vụ 2016/17.

Tại Brazil, niên vụ theo chu kỳ sản lượng thấp này sẽ bị thâm hụt 5,3 triệu bao, sau khi thặng dư 3,1 triệu bao trong niên vụ chu kỳ sản lượng cao trước đó.

Theo Reuters (gappingworld.com)Báo cáo phân tích thị trường