Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Conab: Sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2017/18 đạt hơn 44 triệu bao
26 | 09 | 2017
Conab: Sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2017/18 đạt hơn 44 triệu bao

Cơ quan thống kê nông nghiệp chính thức của Brazil là CONAB công bố sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2017/18 giảm 830.000 bao tức giảm 1,82% so với dự báo hồi tháng 5, đạt 44.770.000 bao. Trong đó, sản lượng cà phê Arabica giảm 1.340.000 bao tức giảm 3,79% so với dự báo kỳ trước, đạt 34.060.000 bao. Sản lượng cà phê Robusta tăng 600.000 bao tức tăng 5,94% so với dự báo vào tháng 5, đạt 10.700.000 bao.

Trong khi đó, phần lớn giới chuyên môn kỳ vọng sản lượng cà phê Brazil năm nay đạt khoảng 50 – 52 triệu bao.

Cơ quan Phát triển Cà phê Uganda (UCDA) báo cáo xuất khẩu cà phê tháng 8 của Uganda tăng 127.281 bao tức tăng 43,73% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 418.340 bao. Lũy kế xuất khẩu cà phê 11 tháng đầu niên vụ 2017/18 tăng 1.157.374 bao tức tăng 37,26% so với cùng kỳ niên vụ trước, đạt 4.263.985 bao.

(Bản tin mang tính tham khảo)

Nguồn: 123chienluoc.comBáo cáo phân tích thị trường