Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hàn Quốc mua khoảng 118.900 tấn gạo theo hình thức đấu thầu
22 | 11 | 2017
Phần lớn lượng gạo này được mua từ Trung Quốc, với một lượng nhỏ hơn đến từ Việt Nam, Úc và Mỹ. Đợt đấu thầu này nhằm mua 132.790 tấn gạo tẻ, yêu cầu giao hàng từ tháng 12/2017 đến tháng 3/2018.

Lượng mua từ Trung Quốc là khoảng 19.110 tấn với giá 748,89 USD/tấn, 22.000 tấn với giá 803 USD/tấn, 22.222 tấn với giá 748,89 USD/tấn và 16.679 với giá 709 USD/tấn. Giá này bao gồm chi phí vận chuyển tới Hàn Quốc.

Khoảng 17.778 tấn gạo được mùa từ Mỹ với giá 856,47 USD/tấn, 11.111 tấn gạo từ Việt Nam với giá 695 USD/tấn và 10.000 tấn từ Úc với giá 778 USD/tấn, bao gồm chi phí vận chuyển tới Hàn Quốc.

Không có lô hàng gạo nào từ Thái Lan, mặc dù các nhà xuất khẩu Thái Lan đã rất lạc quan về thắng thầu đợt này tại Hàn Quốc.

Theo Reuters (gappingworld.com)Báo cáo phân tích thị trường