Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Dự trữ cà phê toàn cầu giảm nhanh hơn dự báo, chạm mức thấp nhất trong 6 năm
19 | 12 | 2017
Các kho dự trữ cà phê toàn cầu sẽ giảm nhanh hơn dự báo trước đây và chạm mức thấp nhất trong vòng 6 năm. Dự trữ cà phê tại Mỹ hiện được ghi nhận giảm ở tốc độ nhanh nhất trong 3 năm qua.

USDA trong báo cáo bán niên mới nhất dự báo dự trữ cà phê toàn cầu niên vụ 2017-18  giảm 2,76 triệu bao – mạnh hơn nhiều so với mức giảm 1,14 triệu bao trong dự báo trước đó. Đến cuối niên vụ 2017-18, USDA dự báo dự trữ cuối kỳ đạt 29,27 triệu bao, là mức thấp nhất kể từ niên vụ 2011-12. “Với tiêu dùng cà phê toàn cầu dự báo ghi nhận mức cao kỷ lục 158,5 triệu bao, dự trữ cuối kỳ được dự báo giảm mạnh”.

Điều chỉnh dự báo dự trữ cà phê toàn cầu cuối kỳ được đưa ra khi USDA nâng tiêu thụ cà phê toàn cầu niên vụ 2017 – 18 thêm 1,1 triệu bao lên mức cao kỷ lục.

Diễn biến tương tự cũng được ghi nhận tại EU – khu vực tiêu thụ cà phê hàng đầu thế giới. USDA dự báo tồn kho cà phê tại EU giảm gần 800.000 bao xuống còn 10,5 triệu bao – mức thấp nhất trong vòng 5 năm và trái ngược với dự báo tồn kho tăng trong những báo cáo trước đó.

Tại Mỹ – thị trường cà phê lớn thứ 2 thế giới. tồn kho cà phê cuối kỳ niên vụ 2017-18 dự báo giảm 600.000 bao xuống còn 6,6 triệu bao, so với mức dự báo 7 triệu bao trước đó.

Dữ liệu cập nhật nhất của Green Coffee Association cho thấy tồn kho cà phê tại Mỹ giảm 297.527 bao xuống còn 6,74 triệu bao tính đến cuối tháng 11/2017, mức giảm mạnh nhất trong 3 năm qua.

Cảng

Đến 31/10/2017

Đến 30/9/2017

Thay đổi

New York

1,958,068

2,024,482

(66,414)

New Orleans

711,415

760,423

(49,008)

Jacksonville

490,664

532,371

(41,707)

Miami

114,654

110,854

3,800

Houston

760,837

944,956

(184,119)

Laredo

20,808

26,000

(5,192)

San Francisco

724,811

728,013

(3,202)

Norfolk

521,759

527,791

(6,032)

Philadelphia

9,263

9,773

(510)

Pacific Northwest

411,516

319,016

92,500

Los Angeles/Long Beach

189,940

203,616

(13,676)

Baltimore

526,866

532,391

(5,525)

South Carolina

296,885

315,327

(18,442)

Tổng Mỹ

6,737,486

7,035,013

(297,527)

Tồn kho cà phê tại Mỹ hiện ước giảm khoảng 700.000 tấn từ mức 7,4 triệu bao trong ước tính báo cáo hồi tháng 7, cũng là mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1993 – khi tồn kho cuối kỳ tại Mỹ đạt mức cao kỷ lục 10,05 triệu bao, theo J Ganes Consulting.

Tuy nhiên, USDA cũng hạ dự báo tồn kho tại một số nước sản xuất cà phê lớn, như Việt Nam, khi hạ dự báo tăng trưởng tồn kho niên vụ 2017-18 bất chấp nâng ước tính sản lượng thu hoạch niên vụ 2017-18 thêm 1,3 triệu bao lên mức cao kỷ lục 29,9 triệu bao. USDA cho rằng tồn kho cà phê tại Việt Nam niên vụ 2017-18 sẽ giảm 70.000 bao xuống còn 1,11 triệu bao. “Thời tiết thuận lợi trong giai đoạn ra hoa kết quả cộng với nông dân hưởng lợi từ giá cao trong năm 2016, nên nông dân tăng chi tiêu phân bón và các đầu vào khác, tăng chăm sóc vườn cà phê, mang lại năng suất cao hơn”.

Đối với Honduras, dự báo sản lượng được nâng thêm 1 triệu bao lên mức cao kỷ lục 7,5 triệu bao nhờ năng suất tăng, qua đó nâng cao vị thế thị trường của nhà xuất khẩu này. Dữ liệu xuất khẩu cũng cho thấy nguồn cung mạnh hơn dự báo trước đây.

Đối với Brazil, USDA hạ 1,32 triệu bao trong dự báo tồn kho cuối niên vụ 2017-18 xuống còn 2,57 triệu bao, phản ánh động thái hạ dự báo sản lượng. USDA hạ 900.000 bao trong ước tính sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2017 – 18 do sản xuất cà phê Arabica thấp hơn dự báo trước đây. “Hạt cà phê nhỏ hơn dự báo tại nhiều khu vực của Minas Gerais và Sao Paulo” và USDA hạ 1,7 triệu bao trong dự báo sản lượng cà phê Arabica Brazil xuống còn 38,8 triệu bao.

Sản lượng cà phê của Brazil được bù đắp phần nào nhờ USDA nâng 800.000 bao trong dự báo sản lượng cà phê Robusta lên 12,4 triệu bao, tăng 1,9 triệu bao so với niên vụ 2016-17 – khi sản lượng cà phê Robusta Brazil giảm xuống mức thấp nhất trong 7 năm do nhiệt độ cao hơn trung bình và khô hạn kéo dài tại Espirito Santo – khu vực sản xuất cà phê Robusta chính của Brazil.

Dù vậy, dự báo sản lượng cà phê Brazil của USDA vẫn cao hơn dự báo từ một số nhà dự báo khác, như Rabobank trước đó dự báo sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2017-18 đạt 49,2 triệu bao và Volcafe dự báo sản lượng cà phê Arabica Brazil đạt 36,7 triệu bao.

Theo Agrimoney, Green Coffee Association (gappingworld.com)Báo cáo phân tích thị trường