Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng chè Ấn Độ năm 2017 cao kỷ lục
03 | 02 | 2018
Sản lượng chè Ấn Độ năm 2017 chạm mốc cao kỷ lục mới, bất chấp sản lượng chè tại miền bắc Ấn Độ giảm. Tuy nhiên, sản lượng chè miền Nam tăng mạnh đã bù đắp cho suy giảm chè ở miền Bắc.

Theo dữ liệu từ Hội đồng chè Ấn Độ, tổng sản lượng chè Ấn Độ tháng 12/2017 đạt 70.060 tấn, so với mức sản lượng 64.000 tấn trong cùng kỳ năm 2016, tương đương tăng 9,47%. Trong những năm gần đây, sản lượng chè Ấn Độ liên tục ghi nhận các mức cao kỷ lục mới. Tháng 8/2017, nước này kỳ vọng một năm sản xuất cao kỷ lục mới nhưng tình hình đảo chiều trong tháng 9/2017, khi thời tiết bất lợi làm giảm mạnh sản lượng chè miền Bắc. Tuy nhiên tháng 10/2017, tình hình cải thiện và sản lượng chè tháng 12/2017 tại miền Nam cao, đã giúp tổng sản lượng chè Ấn Độ tăng.

Trong năm 2017, sản lượng chè Ấn Độ đạt 1,279 triệu tấn, so với mức sản lượng 1,267 triệu tấn năm 2016, tương đương mức tăng 0,91%.

Theo The Hindu Business Line (gappingworld.com)

 Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ