Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá đường thô tại Sở giao dịch Tokyo (TGE) ngày 09/10/2006
22 | 06 | 2007

Đơn vị: Yên/tấn

Giao kỳ hạn

Phiên sáng

 

 

Phiên chiều

 

 

Giá đóng cửa

± so hôm trước

 

Lần1

Lần 2

Lần3

Lần 1

Lần 2

Lần 3

 

 

1/07

30870

31160

0

31010

30910

30920

30920

50

3/07

29680

30110

0

29710

29690

29690

29690

10

5/07

30610

30750

0

30520

30580

30650

30650

320

7/07

31080

31220

0

31160

31110

31290

31290

540

9/07

31390

31420

0

31360

31410

31600

31600

570

11/07

31690

31780

0

31650

31630

31900

31900

560

(Nguon tin: Reuters)Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ