Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ucraina: sản lượng đường trắng năm 2006 sẽ tăng 6,6% lên 2,025 triệu tấn
27 | 08 | 2007
Theo dự đoán mới của chính phủ Ucraina, sản lượng đường trắng từ củ cải đường của nước này năm 2006 sẽ tăng 6,6% lên 2,025 triệu tấn so với mức 1,9 triệu tấn năm ngoái.

Liên minh các nhà sản xuất đường Ucraina cũng đưa ra dự đoán cho sản lượng đường nước này ở mức cao hơn là 2,135 triệu tấn. Tuy nhiên, cả 2 dự đoán trên về sản lượng đều thấp hơn so với nhu cầu tiêu thụ vào khoảng 2,145 triệu tấn trong niên vụ 2006/07.

Theo thông tin mới, tính tới ngày 26/9, các nhà tinh luyện đường Ucraina đã sản xuất được 166.320 tấn đường trắng từ 1,73 triệu tấn củ cải đường, thấp hơn so với mức 196.520 tấn cùng kỳ năm 2005.

(Nguon tin: Reuters)Báo cáo phân tích thị trường