Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng đường trắng của Nga cao hơn dự báo
25 | 01 | 2008
- Theo Hiệp hội sản xuất đường Nga (RSPU), sản lượng đường niên vụ năm nay sẽ tăng lên mức 3,13 triệu tấn, cao hơn so mức 3,09 triệu tấn đã dự báo hồi tháng 11/07. Được biết, Nga đã sản xuất được khối lượng đường kỷ lục 3,26 triệu tấn vào năm trước.^

Theo RSPU- Đơn vị vận động cho ngành đường Nga cho biết, năm 2007 nước này đã thu hoạch được 28,83 triệu tấn củ cải đường, giảm so với mức 30 triệu tấn của năm 2006.

Trong đó, khối lượng củ cải đưa vào sản xuất chỉ đạt 24,5 triệu tấn, giảm 26,7 triệu tấn so với niên vụ trước. Tuy nhiên, hàm lượng đường trong củ cải năm nay đã tăng 1,9% lên mức 16,28% so với mức 15,98% niên vụ trước.

Tính đến thời điểm này, Nga đã sản xuất được 3,11 triệu tấn đường trắng niên vụ này và còn 173.000 tấn củ cải đang chuẩn bị đưa vào ép với kỳ vọng sẽ sản xuất thêm khoảng 25.000 tấn đường trắng.

Liên Bang Nga, nước nhập khẩu đường thô lớn nhất thế giới, đã đáp ứng được quá nửa nhu cầu trong nước từ củ cải đường và phần còn lại là tinh chế đường thô nhập khẩu.

Để bảo vệ các nhà sản xuất đường và những người trồng củ cải trong nước, Nga đã hạn chế lượng đường thô nhập khẩu thông qua đánh thuế nhập khẩu theo mùa đối với sản phẩm này. Theo đó, mức thuế nhập khẩu đường thô sẽ từ 220- 270 USD/tấn áp dụng từ tháng 12/07 đến hết tháng 5/08, tăng so với mức thuế 140 USD/tấn trước đây.Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường