Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Khối lượng mía đưa vào ép của Braxin cao hơn dự báo
23 | 01 | 2008
- Theo báo cáo của Hiệp Hội mía đường Braxin (Unica), tổng khối lượng mía đưa vào ép của khu vực Trung- Nam Braxin niên vụ 2007/08 tính đến hết tháng 1 sẽ đạt khoảng 426,6 triệu tấn, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. ^Khối lượng này cao hơn so với mức 425 triệu tấn mà Unica đã dự báo hồi tháng 12/07.

Niên vụ mía kỷ lục 2007/08 hầu như đã kết thúc, chỉ còn một số ít nhà máy vẫn đang hoạt động hi vọng sẽ kết thúc hoạt động ép mía niên vụ này vào cuối tháng 1/08.

Sản lượng đường tính đến tháng 1/08 đạt khoảng 26,15 triệu tấn, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng ethanol cũng tăng 24,4% lên mức hơn 20 tỷ lít. Sản lượng ethanol có nước cũng đạt 12,6 tỷ lít, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiêu dùng ethanol nội địa của Braxin đạt mức kỷ lục trong năm 2007, chủ yếu do tăng số lượng xe sử dụng nhiên liệu tổng hợp ethano và do giá ethanol thấp hơn so với giá ga.

Theo số liệu thống kê của Unica, nhu cầu ethanol của Trung- Nam Braxin niên vụ 2007/08 sẽ đạt 16 tỷ lít. Và căn cứ trên số lượng xe hơi sẽ bán ra trong năm 2008, có khả năng nhu cầu ethanol của khu vực này sẽ lên mức 20 tỷ lít trong niên vụ 2008/09, và có thể đạt mức kỷ lục mới.

Thời tiết khô hạn hồi cuối tháng 12/07 trên hầu khắp khu vực Trung- Nam Braxin đã tạo điều kiện cho các nhà máy đường ở khu vực này đưa vào ép được 2,95 triệu tấn mía trong giai đoạn này, so với mức 2,49 triệu tấn của 2 tuần cuối năm 2006.

Khu vực Trung- nam Braxin trồng khoảng 85-90% diện tích mía của nước này, nước sản xuất mía đường và ethanol lớn nhất thế giới.Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường