Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng mía Braxin niên vụ 2007/08 đạt mức cao kỷ lục
03 | 12 | 2007
- Bộ Nông nghiệp Braxin cho biết, sản lượng mía của nước này niên vụ 2007/08 sẽ đạt mức cao đạt kỷ lục, nhưng sản lượng đường và ethanol được dự báo thấp hơn niên vụ truớc do hàm lượng đường giảm.^

Theo dự báo cuối cùng cho vụ mía năm nay, tổng sản lượng mía được đưa vào ép đạt mức 475,1 triệu tấn, tăng so với 473,2 triệu tấn đã dự báo hồi tháng 8.

Theo Conab, một quan chức Bộ nông nghiệp Braxin, Sản lượng mía tăng là nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi ở khu vực miền bắc và diện tích trồng mía tăng. Diện tích trồng mía năm nay ước tính đạt 6,96 triệu ha, tăng 30.000 ha so với dự báo trước đó.

lượng mưa tốt ở miền bắc Braxin đã giúp tăng sản lượng mía ở khu vực này, với ước tính sẽ đạt khoảng 61,6 triệu tấn so với mức 60,7 triệu tấn của dự báo hồi tháng 8.

Khối lượng mía ở khu vực Trung- Nam, nơi tập trung khoảng 90% sản lượng mía của Braxin, được ước tính sẽ đạt khoảng 413 triệu tấn, tăng 500.000 tấn so với dự báo trước đây của Conab.

Nhưng sản lượng đường thì có thể sẽ không cao bằng dự báo trước đây.

Sản lượng đường được dự báo sẽ giảm xuống mức 29,6 triệu tấn so với mức 30 triệu tấn đã dự báo trước đó. Các nhà máy cũng được dự báo sẽ đạt khoảng 20,9 tỷ lít ethanol, giảm so với mức 21,3 tỷ lít của dự báo hồi tháng 8.

Niên vụ mía 2006/07, sản luợng mía của Braxin đã đạt 426 triệu tấn, sản lượng đường đạt 30,2 triệu tấn và tổng sản lượng ethanol đạt 17,5 tỷ lít.

Niên vụ mía năm nay, sẽ có khoảng 53% khối lượng mía được dành để sản xuất ethanol, tăng so với tỷ lệ 50% của niên vụ trướcNguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường