Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Dư thừa đường thế giới vụ 2007/08 sẽ giảm xuống
03 | 12 | 2007
Theo hãng phân tích Analyst Kingsman SA, tổng dư thừa cung đường niên vụ 2007/08 của toàn thế giới sẽ vào khoảng 11,1 triệu tấn, giảm so với khối lượng dư thừa của niên vụ trước ở mức 12,1 triệu tấn.
Theo dự báo trước đây của Kingsman, dư thừa cung đường niên vụ 2007/08 của toàn thế giới sẽ khoảng 11,16 triệu tấn.
Dư cung đường của thế giới xuất phát từ vụ mùa bội thu của các nước sản xuất hàng đầu thế giới là Braxin, Ấn Độ và một số nước châu Á khác.
Tổng sản lượng đường niên vụ 2007/08 của toàn thế giới đạt mức 169,9 triệut tấn, so với mức 167,4 triệu tấn đã được dự báo trước đây. Niên vụ năm nay nhu cầu tiêu dùng đường của thế giới cũng tăng lên, theo ước tính vào khoảng 158,8 triệu tấn so với mức 156,3 triệu tấn của niên vụ 2006/07.
Kingsman dự đoán sản lượng đường của Ấn Độ niên vụ 2007/08 sẽ đạt khoảng 32,5 triệu tấn, một kỷ lục đã đưa Ấn độ trở thành nước sản xuất đường lớn nhất thế giới. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh của Braxin sẽ đạt mức sản lượng khoảng 27,97 triệu tấn đường trong niên vụ này, tăng so với mức 27,67 triệu tấn của niên vụ 2006/07.
Các nhà phân tích cho biết, khối lượng mía tăng lên trong niên vụ này của Braxin đã được chuyển sang sản xuất ethanol, do nhu cầu ethanol đang tăng mạnh trong bối cảnh giá dầu thô tăng cao. Tổng sản lượng ethanol niên vụ này của Braxin sẽ đạt khoảng 18,9 tỷ.


Nguồn: vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường