Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng mía niên vụ 2008/09 khu vực Trung- Nam Braxin sẽ tăng 13%
01 | 12 | 2007
- Theo dự báo của FCStone, Sản lượng mía của khu vực Trung- Nam Braxin niên vụ 2008/09 sẽ đạt mức kỷ lục 468 triệu tấn, tăng 13% so với mức 415 triệu tấn của niên vụ 2007/08. ^Đây là dự báo sơ bộ đầu tiên cho niên vụ mía tới, sẽ bắt đầu đi vào thu hoạch từ tháng 3 hoặc tháng 4/08.

Theo các chuyên gia, sản lượng mía của khu vực này sẽ tăng khoảng 12,8%, nhưng lượng mía dành cho sản xuất ethanol sẽ nhiều hơn niên vụ 2207/08.

Niên vụ 2007/08 có khoảng 55% sản lượng mía được đưa vào sản xuất ethanol so với tỷ lệ 50% của niên vụ trước. Niên vụ mía tới, sẽ có khoảng 56% sản lượng mía thu hoạch được dành cho sản xuất ethanol nhiên liệu. Tuy nhiên, tỷ lệ này còn phụ thuộc vào biến động của giá đường và ethanol.

Ethanol hiện đang được các nhà máy ưu tiên hơn so với đường và xu thế này sẽ còn tiếp tục đến niên vụ tới. Hiện nhu cầu ethanol của Braxin đang tăng mạnh do giá thấp hơn so với giá xăng và sự gia tăng số lượng ôtô sử dụng nhiên liệu tổng hợp ethanol.

Theo dự báo của các chuyên gia, niên vụ 2007/08 của Braxin sản lượng mía của khu vực Trung Nam nước này đạt khoảng 25,7 triệu tấn, tăng 100.000 tấn so với niên vụ trước, trong khi đó sản lượng ethanol tăng 19,4% so với niên vụ trước lên mức 19,1 tỷ lít.

Hầu hết các nhà máy đường ở khu vực Trung- nam Braxin sẽ kết thúc niên vụ mía này vào tháng 12 tới.

Niên vụ tới, theo ước tính sản lượng đường của khu vực này sẽ đạt khoảng 28,2 triệu tấn, tăng 9,7% so với niên vụ 2007/08. Sản lượng ethanol cũng sẽ tăng 14,3% lên mức 21,9 tỷ lít.

Theo dự báo của Kingsman, niên vụ mía 2008/09 của khu vực Trung – nam Braxin sẽ đạt khoảng 460-480 triệu tấn mía, và 58% số mía này sẽ được dùng để sản xuất ethanol nhiên liệu.Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường