Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu điều của Ấn Độ: tăng về khối lượng nhưng giảm về kim ngạch
27 | 09 | 2007
Theo số liệu thống kê, xuất khẩu hạt điều của Ấn Độ trong 9 tháng đầu năm tài khoá 2006/07 đạt 89.586 tấn
Theo số liệu thống kê, xuất khẩu hạt điều của Ấn Độ trong 9 tháng đầu năm tài khoá 2006/07 đạt 89.586 tấn, trị giá 18.664,4 triệu rupi so với mức tương ứng 86.404 tấn và 19.293 triệu rupi cùng kỳ năm tài khoá trước. ^Đơn vị giá xuất khẩu giảm khiến cho kim ngạch xuất khẩu thấp hơn so với vụ trước và chủ yếu là do tình trạng cung được cải thiện ở các trung tâm chế biến điều. Hiện tại, cung và cầu về điều tương đối cân bằng nên dự kiến giá điều sẽ ổn định.

 Nguồn tin: Blonnet
Báo cáo phân tích thị trường