Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tôm và cá tra đông lạnh là hai mặt hàng chiếm tỉ trọng cao nhất xuất khẩu tới thị trường Ôxtrâylia
16 | 10 | 2007
Trong 8 tháng đầu năm nay, hai mặt hàng tôm và cá tra đông lạnh vẫn là hai mặt hàng chiếm tỉ trọng cao nhất xuất khẩu tới thị trường Ôxtrâylia, chiếm tới 69% trong tổng lượng và 79% trong tổng kim ngạch.
Hiện nay, Ôxtrâylia đang là thị trường nhập khẩu thuỷ, hải sản lớn thứ 5 của Việt Nam. Trong mấy năm qua, mức tăng trưởng các mặt hàng tới thị trường này đều tăng rất khá. Khối lượng xuất khẩu thuỷ, hải sản của Việt Nam tới thị trường Ôtrâylia trong tháng 8 đã đạt 5,1 nghìn tấn, kim ngạch đạt 23,88 triệu USD, tăng 135% về lượng và 113% về trị giá so với tháng 7/07 và cũng tăng 124% về lượng và 83,3% về trị giá so với tháng 8/06. Đưa tổng khối lượng xuất khẩu trong 8 tháng đạt 16,3 nghìn tấn với kim ngạch đạt 81,6 triệu USD, tăng 20% về lượng và 21% về kim ngạch so với 8 tháng năm 2006.
Trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2007, hai mặt hàng tôm đông lạnh và cá tra đông lạnh vẫn là hai mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta tới thị trường Ôtrâylia.
Khối lượng tôm đông lạnh trong tháng 8 đạt 1,5 nghìn tấn, kim ngạch đạt 14,5 triệu USD (đay là tháng có khối lượng và kim ngạch cao nhất từ đầu năm tới nay), tăng 138% về lượng và 142% về kim ngạch so với tháng 7/07 và cũng tăng 47% về lượng và 61% về kim ngạch so với tháng 8/06. Tính chung 8 tháng năm 2007, khối lượng xuất khẩu tôm đông lạnh trong 8 tháng của nước ta tới thị trường này đạt 4,2 nghìn tấn, kim ngạch đạt 42,4 triệu USD, giảm 6% về lượng nhưng lại tăng 7% về kim ngạch so với 8 tháng năm 2006. Giá trung bình xuất khẩu tôm đông lạnh trong tháng 8 đạt 9,6 USD/kg, tăng nhẹ so với tháng 7/07 và cũng tăng 9% so với tháng 8/06.
(Thông tin thương mại Việt Nam)


Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường