Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 9/2018
17 | 10 | 2018
Dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 9/2018

Giữa tháng 10/2018, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 9/2018; theo đó, tính đến cuối tháng 9/2018 tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ giảm tới 224.641 bao so với cuối tháng 8/2018, trong đó kho có mức giảm tuyệt đối mạnh nhất là Houston và giảm tính theo % mạnh nhất là tại Miami:

Cảng

Đến 30/9/2018

Đến 31/8/2018

Thay đổi

New York

1,847,813

1,857,176

(9,363)

New Orleans/Baton Rouge

676,952

676,541

411

Jacksonville

419,000

457,200

(38,200)

Miami

140,275

164,417

(24,142)

Houston

680,581

724,722

(44,141)

Laredo

27,000

29,000

(2,000)

San Francisco

789,982

826,982

(37,000)

Norfolk

377,138

393,265

(16,127)

Philadelphia

0

0

Pacific Northwest

441,887

449,884

(7,997)

Los Angeles/Long Beach

160,349

173,858

(13,509)

Baltimore

503,841

517,680

(13,839)

South Carolina

373,402

392,136

(18,734)

Tổng USA

6,438,220

6,662,861

(224,641)

Theo Green Association (gappingworld.com)

 Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ