Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 5 và tháng 6/2018
17 | 07 | 2018
Dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 5 và tháng 6/2018

Giữa tháng 7/2018, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 5 và tháng 6/2018; theo đó, tính đến cuối tháng 6/2018 tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ giảm 23.366 bao so với cuối tháng 5/2018:

Cảng

Đến 30/6/2018

Đến 31/5/2018

Thay đổi

New York

1,897,358

1,928,404

(31,046)

New Orleans/Baton Rouge

694,449

702,324

(7,875)

Jacksonville

509,600

493,440

16,160

Miami

169,147

137,880

31,267

Houston

711,870

700,332

11,537

Laredo

37,000

30,000

7,000

San Francisco

817,966

777,355

40,611

Norfolk

408,831

463,523

(54,692)

Philadelphia

2,687

3,442

(755)

Pacific Northwest

459,869

464,627

(4,758)

Los Angeles/Long Beach

153,430

145,271

8,159

Baltimore

591,319

594,828

(3,509)

South Carolina

390,703

426,168

(35,465)

Tổng USA

6,844,229

6,867,594

(23,366)

Theo Green Association (gappingworld.com)Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ