Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
USDA: Dự báo cung cầu ngô thế giới niên vụ 2018/19
11 | 04 | 2019
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 4/2019 dự báo sản lượng ngô thế giới niên vụ 2018/19 sẽ đạt 1.107,38 triệu tấn.

Dự báo cung cầu ngô thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)  niên vụ 2018/19 trong tháng 4/2019.

Đvt: triệu tấn

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

Sản lượng

Nhập khẩu

Ngành TACN

Nội địa

Xuất khẩu

Thế giới

340,41

1107,38

161,95

703,51

1133,77

168,15

314,01

Mỹ

54,37

366,29

1,02

134,63

311,55

58,42

51,7

Các TT

còn lại

286,05

741,09

160,94

568,89

822,23

109,73

262,31

TT XK chủ yếu

13,89

154

2,01

72,3

92,6

62,5

14,8

Argentina

3,88

47

0,01

9,7

13,8

30,5

6,58

Brazil

7,31

96

1

56

66,5

31

6,81

Nam Phi

2,7

11

1

6,6

12,3

1

1,4

TT NK chủ yếu

23,74

126,26

95,1

167,5

221,6

3,99

19,51

Ai Cập

1,84

6,8

9,7

13,7

16,2

0,01

2,13

EU-27

9,86

63

22,5

67

86,5

2

6,86

Nhật Bản

1,39

0

15,5

11,9

15,5

0

1,4

Mexico

5,65

26,7

16,7

25,5

43,7

1

4,35

Đông Nam Á

2,3

29,61

16,4

37,1

44,95

0,98

2,38

Hàn Quốc

1,89

0,08

10,2

8

10,3

0

1,86

TT khác

 

 

 

 

 

 

 

Canada

2,37

13,9

1,7

8,8

14,2

1,6

2,17

Trung Quốc

222,53

257,33

5

198

280

0,05

204,81

SNG -12

2,43

52,53

0,45

16,56

19,35

33,25

2,8

Ukraine

1,47

35,81

0,03

4,8

6,2

29,5

1,6

Nguồn: VITIC/USDABáo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ