Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Trung Quốc: Nhập khẩu tôm tăng 17% trong tháng 5/2019
11 | 07 | 2019
Trung Quốc trực tiếp NK 46.570 tấn tôm nước ấm đông lạnh trong tháng 5/2019, tăng 17% so với tháng 4. Giá trị NK đạt 277 triệu USD.

Nguồn cung tôm lớn nhất cho Trung Quốc trong tháng 5 là Ecuador. Ecuador cung cấp 24.664 tấn tôm nước ấm đông lạnh cho Trung Quốc, tăng 21% so với tháng 4/2019.

 

NK từ Ấn Độ (nguồn cung lớn thứ 2) trong tháng 5/2019 đạt 12.463 tấn, tăng 20% so với tháng trước đó.

NK tôm đỏ từ Argentina (HS 030617) giảm 15% đạt 2.274 tấn trong khi NK từ Ả Rập Sau đi ổn định sau khi tăng trong tháng 1.

 

Giá NK trung bình từ Ấn Độ đạt 5,56 USD/kg, từ Thái Lan đạt 8,8 USD/kg.

Giá NK tôm trung bình vào Trung Quốc trong tháng 5/2019 đạt 5,95 USD/kg, giảm so với 6,15 USD/kg trong tháng 4.

Nhập khẩu tôm đông lạnh trực tiếp vào Trung Quốc, T5/2019

 

KL (tấn)

Tăng, giảm (%)

GT(triệu USD)

Tăng, giảm (%)

Giá TB (USD/kg)

Tăng, giảm (%)

Tổng

46.570

285

277

209

5,95

-20

Ecuador

24.664

463

139

362

5,64

-18

Ấn Độ

12.463

546

69

489

5,54

-9

Argentina

2.274

-21

18

-19

7,92

2

Thái Lan

2.029

68

18

49

8,87

-11

Việt Nam

1.590

245

14

177

8,81

-20

Nguồn khác

3.550

511

19

369

5,39

-23

(Nguồn: Hải quan Trung Quốc, ITC)

 


(Theo undercurrentnews)
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ