Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thị trường hạt tiêu kỳ hạn tiếp tục xu thế tăng giá
21 | 06 | 2007
Những báo cáo cho biết hạt tiêu Việt Nam tiếp tục xu thế tăng giá đã giúp thị trường hạt tiêu kỳ hạn tăng cao trong ngày giao dịch vừa qua. Hiện tại, hạt tiêu 500 GL của Việt nam đã tăng 100 USD lên 3650 USD/tấn (FOB) và điều này đã ảnh hưởng tích cực tới thị trường.
Kết thúc phiên giao dịch, giá giao tháng 5/07 trên sàn NCDEX tăng 35 rupi lên 14950 rupi/tạ. Giá các hợp đồng kỳ hạn còn lại tăng từ 61-179 rupi/tạ. Trên sàn NMCE, giá hợp đồng tháng 5/07 đạt 14699 rupi/tạ, tăng 103 rupi. Giá giao các kỳ hạn khác tăng từ 13-228 rupi/tạ trừ hợp đồng tháng 10/07 giảm 102 rupi xuống 16500 rupi/tạ. Tuy nhiên, một số thương nhân cho rằng xu thế tăng giá của thị trường hạt tiêu kỳ hạn chưa thực sự chắc chắn do điều chỉnh về lượng hạt tiêu của hợp đồng kỳ hạn gần đối với các thành viên và khách hàng của sàn giao dịch NCDEX áp dụng. Được biết, mới đây, NCDEX đã điều chỉnh hạn mức mặt hàng hạt tiêu cho các thành viên là 1500 tấn hay 15% biên độ giao động của thị trường, và đối với khách hàng là 500 tấn. Những thay đổi về hạn mức này có thể sẽ áp dụng bắt đầu từ ngày 16/6. Bên cạnh đó, hạn mức đối với kỳ hạn gần nhất cũng được điều chỉnh xuống 300 tấn đối với thành viên và 100 tấn với khách hàng và quy định này sẽ được áp dụng kể từ hợp đồng kỳ hạn tháng 7/07.

Hiện tại, hạt tiêu 500 GL của Việt nam đã tăng 100 USD lên 3650 USD/tấn (FOB) và điều này đã ảnh hưởng tích cực tới thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch, giá giao tháng 5/07 trên sàn NCDEX tăng 35 rupi lên 14950 rupi/tạ. Giá các hợp đồng kỳ hạn còn lại tăng từ 61-179 rupi/tạ. Trên sàn NMCE, giá hợp đồng tháng 5/07 đạt 14699 rupi/tạ, tăng 103 rupi. Giá giao các kỳ hạn khác tăng từ 13-228 rupi/tạ trừ hợp đồng tháng 10/07 giảm 102 rupi xuống 16500 rupi/tạ.

Tuy nhiên, một số thương nhân cho rằng xu thế tăng giá của thị trường hạt tiêu kỳ hạn chưa thực sự chắc chắn do điều chỉnh về lượng hạt tiêu của hợp đồng kỳ hạn gần đối với các thành viên và khách hàng của sàn giao dịch NCDEX áp dụng. Được biết, mới đây, NCDEX đã điều chỉnh hạn mức mặt hàng hạt tiêu cho các thành viên là 1500 tấn hay 15% biên độ giao động của thị trường, và đối với khách hàng là 500 tấn. Những thay đổi về hạn mức này có thể sẽ áp dụng bắt đầu từ ngày 16/6. Bên cạnh đó, hạn mức đối với kỳ hạn gần nhất cũng được điều chỉnh xuống 300 tấn đối với thành viên và 100 tấn với khách hàng và quy định này sẽ được áp dụng kể từ hợp đồng kỳ hạn tháng 7/07(Nguon tin: Blonnet)
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ