Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cà phê chiếm gần 40% tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản
12 | 07 | 2007
Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu cà phê liên tục thuận lợi cả về giá cả và thị trường. Tổng sản lượng cà phê xuất khẩu 6 tháng đầu năm đạt 832.000 tấn với tổng kim ngạch trên 1,2 tỷ USD, chiếm gần 40% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản
So với cùng kỳ năm trước, sản lượng cà phê xuất khẩu tăng 64%, kim ngạch tăng 2,1 lần. Kim ngạch xuất khẩu cà phê 6 tháng đầu năm đã cao hơn tổng kim ngạch XK cà phê của cả năm 2006. Đây là kết quả của việc giá cà phê biến động theo xu thế tăng liên tục với mức bình quân hiện nay khoảng 1.530 USD/tấn.

Nguồn tin: Vinanet
Báo cáo phân tích thị trường