Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu cao su sang Malaysia tăng mạnh
14 | 08 | 2007
Theo số liệu thống kê ước tính, tháng 7/2007 cả nước xuất khẩu được khoảng 60 ngàn tấn cao su các loại, đạt kim ngạch trên 123 triệu USD, tăng 12,23% về lượng và tăng 12,27% về trị giá so với tháng trước nhưng lại giảm 8,5% về lượng và giảm 13,76% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, cao su khối SVR 3L xuất được khoảng 25 ngàn tấn với trị giá 50 triệu USD/T tăng 13,6% về lượng và tăng 4,16% về trị giá so với tháng trước

Giá xuất khẩu trung bình đạt 2.018 USD/T, giảm 114 USD/T so với giá xuất tháng trước và giảm 299 USD/T so với giá xuất khẩu trung bình tháng 7/2007. Cao su SVR 10 xuất được khoảng 10 ngàn tấn với trị giá trên 19 triệu USD, tăng 6,3% về lượng và 1,6% về trị giá so với tháng trước. Giá xuất khẩu trung bình giảm 90 USD/T so với giá xuất khẩu trung bình tháng trước và giảm 188 USD/T so với giá xuất cùng kỳ năm ngoái.

Còn theo số liệu thống kê chính thức, tháng 6/2007 cả nước xuất được trên 53 ngàn tấn với trị giá 109 triệu USD, tăng 7,4% về lượng và tăng 8,9% về trị giá so với tháng trước nhưng so với cùng kỳ năm 2006 giảm 6,58% về lượng và giảm 6,78% về trị giá.

Tính đến hết tháng 6/2007, cả nước ta xuất khẩu được 284 ngàn tấn cao su các loại đạt kim ngạch 535 triệu USD, giảm 2,04% về lượng và tăng 3,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2006.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cao su sang thị trường Malaysia tăng rất mạnh, tăng 844,53% về lượng và tăng 819,33% về trị giá so với 6 tháng đầu năm 2006 đạt trên 13 ngàn tấn với trị giá gần 26 triệu USD.

Trong khi đó, xuất khẩu cao su sang thị trường Trung Quốc lại giảm 15,35% về lượng và giảm 11,11% về trị giá so với cùng kỳ năm 2006, đạt 173,56 ngàn tấn với trị giá 326,79 triệu USD do thị trường này chuyển sang mua cao su của Thái Lan.Nguồn tin: Agroviet
Báo cáo phân tích thị trường