Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chile: tốc độ tăng trưởng xuất khẩu trái cây hàng năm đạt 13,5% trong suốt gần 1 thập kỷ
29 | 10 | 2007
Theo khảo sát của ODEPA, kể từ năm 2000 trở lại đây, kim ngạch xuất khẩu trái cây tươi và trái cây chế biến của Chilê luôn chiếm khoảng 33% tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản của nước này. Cụ thể, xuất khẩu trái cây tươi chiếm 26,3% và xuất khẩu trái cây chế biến chiếm 7,1%.
Cũng theo kết quả khảo sát, tổng lượng trái cây tươi xuất khẩu của Chilê trong gần 1 thập kỷ lại nay luôn duy trì được mức tăng trưởng 9,4%/năm. Nếu tính chung cho cả sản phẩm trái cây tươi và chế biến con số này đạt tới 13,6%.
Trong khi đó, xuất khẩu rau củ của Chilê cũng chiếm 2,7% tổng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm nông sản nói chung. Trong đó, xuất khẩu các sản phẩm rau củ chế biến giữ vai trò quan trọng hơn xuất khẩu sản phẩm tươi. Năm 2006, xuất khẩu rau củ đã qua chế biến của Chilê chiếm 62% tổng kim ngạch xuất khẩu rau củ của cả nước, với tố độ tăng kim ngạch xuất khẩu đạt 18,5%.
Hiện nay, ngành rau quả được coi là ngành phát triển năng động của Chilê. Chỉ trong vòng 3 năm, ngành này đã đạt mức tăng trưởng cao và vượt con số kỷ lục năm 1996 (xuất khẩu 517 triệu USD), với kim ngạch xuất khẩu năm 2005 là 672 triệu USD và năm 2006 là 778 triệu USD.


Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường