Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tiền Giang: Nâng cao chất lượng dứa nguyên liệu
05 | 11 | 2007
Tỉnh Tiền Giang đang triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, năng suất dứa nguyên liệu tại vùng chuyên canh loại cây này ở huyện Tân Phước (Tiền Giang). Cây dứa ở huyện Tân Phước sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của tỉnh với diện tích sản xuất hơn 10.000 ha dứa, trong đó có khoảng 9.000 ha dứa đã cho trái với năng suất bình quân là 17,4 tấn/ha, sản lượng dứa của huyện đã đạt hơn 158.000 tấn/năm.

Tuy nhiên, việc sản xuất dứa tại huyện này với năng suất, chất lượng thấp, do nguyên nhân là chưa được quan tâm chọn giống dứa tốt, thu hoạch không đồng đều về kích thước và chất lượng quả, nhà vườn chưa sản xuất dứa quả theo hướng chất lượng cao.

Để thực hiện mục tiêu sản xuất được trái dứa ngon, bảo đảm an toàn thực phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới, tỉnh đang triển khai một số biện pháp để cải thiện quy trình sản xuất dứa, như cơ giới hóa khâu làm đất, tưới, bón phân, đảm bảo thu hoạch đồng loạt đồng thời thực hiện cơ giới hóa khi thu hoạch, sau thu hoạch; biện pháp trồng dứa một vụ và thu hoạch hai lần; chú trọng phục tráng giống dứa nhằm hạn chế sự thoái hóa của loại giống này. Để nâng cao chất lượng dứa quả của huyện Tân Phước, Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam phối hợp với Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Tiền Giang đã triển khai dự án trồng dứa chất lượng cao trên địa bàn huyện này. Dự án sẽ xây dựng vùng dứa chuyên canh tại huyện Tân Phước, trên cơ sở hợp tác sản xuất, tiêu thụ dứa nguyên liệu; thực hiện điều tra khảo sát, nghiên cứu xác định vùng sản xuất dứa đồng thời xây dựng các mô hình chuyên canh dứa với tổng diện tích 50 ha (mỗi mô hình là 2 ha). Thời gian thực hiện chương trình là 4 năm (từ năm 2007 - 2010) với tổng kinh phí đầu tư 3,6 tỷ đồng.Nguồn: chebien
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ