Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tiền Giang: Xây dựng vùng cây ăn trái đặc sản
21 | 12 | 2007
- Tỉnh Tiền Giang hiện có gần 62.000 ha vườn cây ăn trái các loại với sản lượng mỗi năm trên 780.000 tấn trái. Đến năm 2010 tỉnh dự định sẽ tăng diện tích vườn cây ăn trái lên 80.000 ha và sản lượng 800.000 đến 900.000 tấn quả/năm. Đặc biệt, tỉnh chú trọng phát triển vườn cây ăn trái theo hướng hình thành các vùng trồng chuyên giống cây ăn trái đặc sản, chất lượng cao, có lợi thế cạnh tranh lớn nhất tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Thực hiện định hướng trên, tỉnh Tiền Giang đã điều tra, khảo sát lại diện tích trồng cây ăn trái trên địa bàn, điều kiện địa hình, thổ nhưỡng, giống cây ăn trái, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giải quyết hợp lý đầu ra cho nông sản hàng hóa. Tỉnh khuyến khích bà con thay đổi tư duy và tập quán canh tác, chuyển từ kiểu trồng đại trà, mạnh ai nấy làm trước đây sang hướng tổ chức trồng trọt theo kế hoạch đáp ứng nhu cầu thị trường bền vững thời hội nhập. Đi đôi với công tác qui hoạch và đầu tư kiện toàn cơ sở vật chất hạ tầng, tỉnh xác định cần tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật nông nghiệp vào sản xuất, xây dựng các mô hình hợp tác xã tạo mối liên kết 4 nhà vững chắc, nhằm tiến tới khẳng định thương hiệu trái cây Tiền Giang.

Để tạo chuyển biến mới cho trái cây Tiền Giang, tỉnh đã xác định 7 loại trái cây đặc sản cần khuyến khích đầu tư phát triển, hình thành các vùng chuyên canh, gồm: xoài cát Hòa Lộc, bưởi lông Cổ Cò, sầu riêng Ngũ Hiệp, vú sữa Lò Rèn, thanh long Chợ Gạo, xơ ri Gò Công và dứa Tân Phước. Mục tiêu đến năm 2015, Tiền Giang xây dựng vùng chuyên canh xoài cát Hòa Lộc và xoài cát chu 4.500 ha, 4.000 ha bưởi lông Cổ Cò, 5.000 ha sầu riêng chất lượng cao, 12.000 ha dứa, 3.000 ha vú sữa Lò Rèn, 1.500 ha xơ ri Gò Công, 4.000 ha thanh long. Các địa bàn trọng điểm về trồng cây ăn quả chất lượng cao là: Cái Bè, Cai Lậy, Tân Phước, Châu Thành, Chợ Gạo và Gò Công Đông./.


Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường