Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Công ty Phân Bón Miền Nam
12 | 11 | 2007
Địa chỉ 125B Cách Mạng Tháng Tám, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh Tỉnh/T.Phố Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại +84 (8) 8393931-8325889 Fax +84 (8) 8322807 E-mail kd-sfc@ phanbonmiennam.com.vn Website http://http//www.phanbonmiennam.com.vn

Lĩnh vực HĐ

Sản xuất, xuất nhập khẩu và kinh doanh phân bónBáo cáo phân tích thị trường