Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng gạo Ấn Độ tăng không kịp nhu cầu
07 | 12 | 2007
Năm 2006, Ấn Độ tiêu thụ 88,25 triệu tấn gạo, trong khi sản lượng là 92 triệu tấn, tức là dư thừa 4 triệu tấn. Niên vụ 2005/06, tiêu thụ gạo đạt 87,1 triệu tấn, trong khi sản lượnglà 91,7 triệu tấn, dư thừa 5 triệu tấn. Nhu cầu gạo đang tăng trung bình 1 triệu tấn mỗi năm.

Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu tăng sản lượng gạo thêm 10 triệu tấn vào giai đoạn cuối kế hoạch 5 năm lần thứ 11 (kết thúc vào niên vụ 2011-12).

Sản lượng gạo niên vụ 2007/08 dự kiến sẽ chỉ cao hơn chút ít so với mức 92,8 triệu tấn của năm ngoái, và thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra là 97,43 triệu tấn. Mục tiêu đặt ra là nâng sản lượng lên 115 triệu tấn vào năm 2011-12.Nguồn: thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường