Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Dự kiến sẽ có giá tối thiểu xuất khẩu gạo
20 | 12 | 2007
Bộ Công Thương cho biết đang lấy ý kiến đóng góp của các bộ, ngành về cơ chế điều hành xuất khẩu gạo năm 2008 trên cơ sở chỉ tiêu xuất khẩu khoảng 4,5 triệu tấn. Riêng gạo nếp và gạo thơm, các doanh nghiệp được xuất khẩu theo yêu cầu.
Hiện tại, Hiệp hội Lương thực VN đang đề nghị giao cho hiệp hội thống nhất các đơn vị hội viên trong việc thực hiện các hợp đồng tập trung. Để bảo đảm an ninh lương thực, tất cả các hợp đồng xuất khẩu đều phải đăng ký thông qua hiệp hội. Cơ sở để hiệp hội phân bổ hợp đồng là kết quả thực hiện 2 năm liền (2006-2007), chủ yếu là dựa vào năng lực và khả năng thực hiện. Khi đăng ký hợp đồng, các đơn vị phải có báo cáo danh sách các kho gạo tồn kho, tối thiểu là 50% lượng hợp đồng đã ký. Hiệp hội sẽ thông báo giá xuất khẩu tối thiểu cho các doanh nghiệp và căn cứ vào đó các doanh nghiệp phải xuất khẩu phù hợp với giá hướng dẫn này...


Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường