Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kim ngạch xuất khẩu cao su năm 2008 khoảng 1,5 tỷ USD
24 | 01 | 2008
Tại Hội nghị triển khai và kế hoạch năm 2008 của Hiệp hội Cao su (HHCS) Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 18/1, Chủ tịch HHCS nhận định: Nhu cầu cao su thiên nhiên của thế giới tiếp tục tăng và giá cả thuận lợi nên khả năng năm 2008, kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam đạt khoảng 1,5 tỷ USD.
Giá cao su xuất khẩu trung bình trong tháng 1/2008 là 41 triệu đồng/tấn, cao nhất từ trước đến nay (năm 2007 là 33 triệu đồng/tấn). Nhiều giống cao su mới năng suất cao đã được nghiên cứu và đưa vào trồng mới, nhiều tiến bộ kỹ thuật về trồng, chăm sóc, khai thác, quản lý...đã được áp dụng nên năng suất bình quân dự kiến đạt 2,5 tấn/ha vào năm 2015 và 3 tấn/ha vào năm 2020. Trong khi đó, năng suất bình quân hiện nay đạt trên 1,6 tấn/ha, riêng một số công ty cao su đạt năng suất cao từ 2 đến 2,35 tấn/ha.
Năm 2007, ngành cao su Việt Nam xuất khẩu được 719.000 tấn với tổng trị giá trên 1,4 tỷ USD, đơn giá bình quân là 1.946 USD/tấn, tăng hơn năm trước 1,6% về lượng và 8,8% về trị giá. Dự kiến năm 2008, đơn giá bình quân có thể đạt 2.250 USD/tấn. Tuy nhiên khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành cao su là thiên tai bão lụt.
Để phát huy vai trò của Hiệp hội trong nhiệm vụ hỗ trợ hội viên và các chương trình phát triển ngành cao su Việt Nam, năm 2008 Hiệp hội tập trung thực hiện các nội dung như: nghiên cứu thị trường cao su và tình hình sản xuất về nguyên liệu, gỗ, sản phẩm chế biến để làm cơ sở định hướng phát triển ngành cao su; tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến chất lượng sản phẩm, đăng ký bảo hộ thương hiệu quốc gia đối với các doanh nghiệp có uy tín; đề xuất quy hoạch kịp thời đất trồng cao su; tăng cường công tác thông tin; thực hiện tốt chương trình xúc tiến thương mại, tổ chức các đoàn tham quan trao đổi học tập kinh nghiệm, mở rộng cơ hội liên doanh, hợp tác.


Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường