Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thị trường hạt tiêu kỳ hạn Ấn Độ ngày 22/1/2008
25 | 01 | 2008
- Sau khi giảm giá mạnh vào ngày đầu tuần, thị trường hạt tiêu kỳ hạn Ấn Độ đã hồi phục lại sau khi hoạt động mua vào của các quỹ được đẩy mạnh.^

Trên sàn giao dịch NCDEX, giá hợp đồng giao tháng 2/08 cuối ngày tăng 29 rupi từ mức 14.665 rupi/tạ của hôm trước lên 14.694 rupi/tạ. Hợp đồng giao tháng 4/08 tăng 8 rupi và hợp đồng giao tháng 5/08 tăng 84 rupi. Các hợp đồng kỳ hạn còn lại giảm giá 38 rupi, 11 rupi và 305 rupi. Khối lượng giao dịch trong ngày giảm 4.532 tấn xuống 18.908 tấn.

Trong khi đó, giá hợp đồng giao tháng 2/08 lại giảm 27 rupi xuống còn 14.561 rupi/tạ so với mức 14.588 rupi/tạ của hôm trước. Tất cả các hợp đồng kỳ hạn còn lại, ngoại trừ hợp đồng giao tháng 3/08, đều giá với mức giảm tương ứng là 81, 196 và 210 rupi/tạ. Hợp đồng giao tháng 3/08 tăng giá 25 rupi/tạ. Lượng hạt tiêu giao dịch trong ngày trên sàn cũng giảm 171 tấn xuống còn 2.313 tấn.

Giá tiêu giao ngay vẫn giữ nguyên mức của ngày giao dịch trước, tiêu chưa phân loại đạt 13.800 rupi/tạ, tiêu MG1 đạt 14.400 rupi/tạ.

Giá xuất khẩu hạt tiêu của Ấn Độ và các nước khác đã khá tương đồng, không còn cách biệt lớn như trước. Hôm nay, tiêu Ấn Độ được chào bán 4.000 USD/tấn (c&f), tiêu Inđônêsia được chào bán 3.800 USD/tấn (fob) trong khi hạt tiêu Brazil đạt mức giá 3.700 USD/tấn (fob). Với tình hình này, một số nhà nhập khẩu đã tìm đến hạt tiêu Ấn Độ thay vì không chấp nhận mức giá cao của nước này trước đây.Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường