Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Năm 2008 sẽ sửa đổi toàn diện các luật về thuế
13 | 02 | 2008
Bộ Tài chính cho biết trong năm 2008, Bộ sẽ kiến nghị sửa đổi toàn diện các luật thuế gồm giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt và thu nhập doanh nghiệp, cùng với Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và Pháp lệnh thuế nhà đất.

Bộ này cho biết ba luật Thuế giá trị gia tăng, Thuế tiêu thụ đặc biệt và Thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được sửa đổi theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư vào các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo nghề thông qua chính sách ưu đãi thuế.

Theo dự thảo Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được đề nghị giảm xuống còn 25%, thay vì 28% như hiện nay, nhằm thúc đẩy sự phát triển sản xuất kinh doanh.

Pháp lệnh Thuế nhà đất và luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất cũng sẽ được sửa đổi nhằm điều tiết hợp lý nhu cầu về nhà ở trong dân chúng, góp phần tăng thu cho ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cho biết sẽ thực hiện nghiêm túc việc cắt giảm thuế nhập khẩu theo cam kết hội nhập.Nguồn: TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường