Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cà phê Việt Nam có khả năng chi phối thị trường cà phê thế giới
08 | 03 | 2008
Theo ông Đoàn Triệu Nhạn, Cố vấn Hiệp hội Cà phê Việt Nam, tuy sản lượng cà phê niên vụ 2007-2008 của Việt Nam giảm, chỉ được gần 900.000 tấn, nhưng hiện tại Việt Nam vẫn đang chi phối thị trường cà phê thế giới. Nhờ đó giá cà phê liên tục tăng cao, khả năng năm 2008 sẽ vẫn đạt kim ngạch xuất khẩu 1,8 tỷ USD.
Với khoảng 500.000 ha canh tác cà phê, sản xuất ra khoảng 1 triệu tấn/năm, Việt Nam đang dẫn đầu thế giới về năng suất cà phê, cạnh tranh với Brazil vị trí dẫn đầu thế giới về sản lượng. Việt Nam cũng đang trở thành nước có vị trí tuyệt đối về sản xuất cà phê vối (Robusta), với sản lượng hàng năm đạt trên 52 triệu bao nhờ phương thức thay đổi cơ chế trồng loại cà phê này, chuyển từ vùng thấp, nóng ẩm lên vùng đất cao nguyên.

Trên thế giới, Việt Nam chiếm vị trí độc tôn về sản xuất cà phê ở Bắc bán cầu, trong khi các đối thủ cạnh tranh đều nằm ở phía Nam bán cầu, đây là một ưu thế cho cà phê Việt Nam. Niên vụ 2007-2008, các nước phía Nam bán cầu mất mùa cà phê, nhờ vậy Việt Nam có được cơ hội chi phối thị trường thế giới.

Được biết, các nước sản xuất cà phê lớn như Brazil, Columbia đều có chính sách điều hành toàn ngành rất tốt. Trong khi đó ở Việt Nam, ngành hàng này đem lại gần 2 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu mà người nông dân vẫn tiêu thụ một cách tự phát, thiếu sự điều tiết của Nhà nước. Hiệp hội đang nghiên cứu để kiến nghị Nhà nước cho thành lập Liên đoàn Cà phê, có thể quyết định mọi vấn đề đối với ngành hàng.Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Báo cáo phân tích thị trường