Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu bạch tuộc đông lạnh đang chững lại
11 | 03 | 2008
Năm 2007 xuất khẩu bạch tuộc đông lạnh đạt 40.000 tấn, kim ngạch hơn 100 triệu USD, giảm nhẹ về lượng nhưng lại tăng nhẹ về kim ngạch so năm 2006. Khối lượng bạch tuộc xuất khẩu tháng 1/2008 đạt 3.200tấn, kim ngạch 8,9 triệu USD, giảm tới 15% về lượng và 7% về kim ngạch so tháng 1/2007.
Thị trường nhập khẩu bạch tuộc đông lạnh lớn nhất trong tháng 1/2008 của Việt Nam là Hàn Quốc khối lượng đạt gần 1.900 tấn, kim ngạch đạt 4,6 triệu USD, giảm nhẹ về lượng nhưng lại tăng nhẹ về kim ngạch so cùng kỳ 2007.

Giá trung bình trong tháng 1 tới Hàn Quốc đạt 2,46 USD/kg, tăng 10% so tháng 1/2008.

Thị trường nhập khẩu đứng thứ 2 là Nhật đạt 588 tấn, kim ngạch 2,2 triệu USD, giảm 8,5% về lượng còn kim ngạch giữ ổn định so tháng 1/2007.

Giá xuất khẩu tới Nhật tháng 1 trung bình 3,77USD/kg, tăng 9% so cùng kỳ 2007. Những năm gần đây xuất khẩu bạch tuộc đã tăng trưởng tốt, thị trường được mở rộng hơn, bên cạnh thị trường Châu á truyền thống như Hàn Quốc, Nhật; đến nay đã vươn sang các nước Châu Âu điển hình là Italia, tiếp đến là Tây BanNha.

Thị trường EU là thị trường nhập khẩu đứng thứ 3 với khối lượng hơn 530 tấn, kim ngạch 1,3 triệu USD, giảm 5% về lượng còn kim ngạch tăng 4% so cùng kỳ 2007. Giá trung bình trong tháng 1/2008 đạt 2,5USD/kg, tăng 9,2% so tháng 1/2007.

Trong khối EU, Italia là thị trường xuất khẩu lớn, khối lượng tăng 29%, kim ngạch tăng 31% so cùng kỳ 2007, giá trung bình đạt 2,29 USD/kg, tăng nhẹ; hai thị trường là Tây Ban Nha và Pháp đều giảm so cùng kỳ. Có 4 thị trường mới trong tháng là Đan Mạch, Hy Lạp, Hà Lan, Anh khối lượng và kim ngạch xuất khẩu còn thấp.

Nhìn chung, khối lượng xuất khẩu bạch tuộc đông lạnh của Việt Nam tới 3 thị trường lớn trong tháng 1/2008 đều giảm.

Ngoài 3 thị trường lớn kể trên, còn một số thị trường khác cũng giảm cả về khối lượng và kim ngạch như Đài Loan đạt 50 tấn, kim ngạch 233.176 USD, giảm 54% về lượng và 7% về kim ngạch; Australia đạt hơn 79 tấn, kim ngạch 213.504USD, giảm 31% về lượng và 31% về kim ngạch; Hoa Kỳ lượng đạt gần 30 tấn, kim ngạch đạt 96.713 USD; Thái Lan và Singapore giảm khá mạnh về lượng và kim ngạch. Những thị trường này giảm cũng đã tác động tới tổng khối lượng và kim ngạch trong tháng giảm.

Tháng đầu năm, bạch tuộc đông lạnh xuất khẩu thêm được đến 2 thị trường là Canada và Cưgưxtan, tuy vậy lượng và kim ngạch vẫn còn ở mức thấp.

Giá trung bình xuất khẩu bạch tuộc đông lạnh tháng 1/2008 đạt 2,77 USD/kg, tăng 9,3% so tháng 1/2007, giá xuất khẩu trung bình dần được cải thiện.
Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường