Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thị trường đường thế giới ngày 20/3: giá tăng
24 | 03 | 2008
Giá đường thế giới tăng trong ngày 20/3, thoát khỏi mức thấp nhất của 3 tháng của ngày hôm trước, nhờ hoạt động mua vào tích cực của một số quỹ hàng hoá trước kỳ nghĩ lễ dài ngày.
Thị trường đường New York đóng cửa nghỉ giao dịch trong ngày 21/3 nhân ngày Thứ Sáu Tuần Thánh và thị trường London sẽ đóng cửa nghỉ từ 21/3 đến 24/3 nhân Lễ Phục sinh.
Giá đường thô kỳ hạn tháng 5/08 tại New York tăng 14 điểm lên 11,89 US cent/lb, trong khi kỳ hạn tháng 7 tăng 10 điểm lên 12,23 US cent.
Các nhà máy chế biến mía Braxin đã tăng cường sản xuất ethanol khi giá đường thô thế giới giảm. Năm ngoái, 56% sản lượng mía được chuyển sang sản xuất ethanol dùng chạy xe hơi. Các nhà máy chế biến mía thích sản xuất ethanol hơn là đường vì lợi nhận cao hơn. Khi giá đường xuống dưới 13 US cent, họ sẽ tăng cường sản xuất ethanol. Với giá đường như hiện nay, chắc chắn tỷ lệ mía dùng sản xuất ethanol sẽ lên tới 56%, và chỉ còn 44% dành cho đường.
Theo hãng ED&F Man, thị trường đường thế giới năm 2007/08 sẽ chỉ dư thừa 7,5 triệu tấn (quy đường trắng), chứ không phải 14,2 triệu tấn mà hãng này dự báo hồi tháng 8 năm ngoái. Cơ sở để ED&F Man điều chỉnh giảm dự đoán là sản xuất ethanol từ đường ở Braxin tăng mạnh, và tiêu thụ đường ở Ấn Độ và Braxin cũng sẽ tăng cao hơn mức dự báo trước đây. Ngoài ra, phần lớn lượng đường dư thừa ở Liên minh châu Âu sẽ được dành cho sản xuất ethanol chứ không xuất khẩu.
Trong niên vụ 2006/07 thế giới đã dư thừa 7,8 triệu tấn. Tuy nhiên, triển vọng thị trường này năm 2009 sẽ trở nên khan hiếm hơn.

Giá đường thế giới
Đường thô tại ICE
Giá 20/3
+/-
Tháng 5/08
11,89
+ 0,14
Tháng 7/08
12,23
+ 0,10
Đường trắng tại Liffe
Tháng 5/08
325,00
+ 0,40
Tháng 7/08
332,00
- 0,90Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường