Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng đường Mêhicô niên vụ 2007/08 tính đến ngày 1/03/08
10 | 03 | 2008
Theo Hiệp hội những nhà sản xuất đường Mêhicô, sản lượng đường niên vụ 2007/08 của Mêhicô tính đến thời điểm này đã đạt 2.505.217 tấn, tăng 7,28% so với cùng kỳ niên vụ trước.
Sản lượng tuần tính đến hết ngày 1/3/08 đạt 245.687 tấn, giảm 1,06% từ mức 248.324 tấn của cùng kỳ năm ngoái.

Theo dự đoán của Hiệp hội những nhà sản xuất đường nước này, sản lượng đường niên vụ 2007/08 của Mêhicô sẽ đạt khoảng 5,5 triệu tấn.

Dưới đây là kết quả sản xuất niên vụ này tính đến thời điểm ngày 1/3.

Sản lượng tuần đến hết ngày 1/3 (tấn)
Chỉ tiêu2006/072007/08Biến động Sltỷ lệ thay đổi
KL mía ép2.255.7402.085.265-170.475-7,56
KL đường248.324245.687 -2.637-1,06
Kết quả sản xuất tính đến hết ngày 1/03 (tấn)
Chỉ tiêu2006/072007/08Biến động Sltỷ lệ thay đổi
KL mía ép22.809.37222.552.662-256.710-1,13
KL đường2.335.3202.505.217 +169.897+7,28Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường