Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kingsman tăng mức dự báo dư cung đường
29 | 05 | 2008
Kingsman – Tổ chức tư vấn dự báo thị trường Mỹ đã tăng mức dự báo dư cung đường cho niên vụ 2007/08 lên mức 11,34 triệu tấn, so với mức 9,13 triệu tấn của niên vụ trước. Nguyên nhân chủ yếu là do sản lượng đường của các nước tăng đột biến.

Theo ước tính của Kingsman, sản lượng đường của cả thế giới niên vụ 2007/08 sẽ vào khoảng 170,37 triệu tấn, so với mức 168,11 triệu tấn đã dự báo trước đây.

Nhưng theo dự báo của hãng này, nhu cầu tiêu dùng đường sẽ ít biến động so với dự báo trước đây. Nhu cầu đường niên vụ 2007/08 sẽ vào khoảng 159,03 triệu tấn, so với mức 158,98 triệu tấn đã dự báo trước.

 Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường