Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng đường của Mêhicô đã đạt 5,1 triệu tấn
26 | 05 | 2008
Tính đến nay, sản lượng đường của Mêhicô niên vụ 2007/08 đã đạt hơn 5,1 triệu tấn, tăng 5,86% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sản lượng đường tuần tính đến ngày 17/5 đã đạt 178.399 tấn, giảm 2,68% so với mức 183.310 tấn của cùng kỳ năm ngoái.

Theo ước tính của Uỷ ban đường Mêhicô, niên vụ mía năm 2007/08 của nước này sẽ đạt khoảng 5,5 triệu tấn đường.

Dưới đây là kết quả sản xuất tính đến hết ngày 17/5 (đơn vị: tấn)

Tuần tính đến ngày 17/5 (đơn vị: tấn)

Chỉ tiêu2006/072007/08Biến độngTỷ lệ thay đổi (%)
KL mía ép1.599.9911.511.903-88.088-5,51
Sản lượng đường183.310178.399-4.911 -2,68

Sản lượng tính đến ngày 17/5 (đơn vị: tấn)
Chỉ tiêu2006/072007/08Biến độngTỷ lệ thay đổi (%)
KL mía ép45.297.18645.208.508-88.678 -0,20
Sản lượng đường4.899.7005.186.714 +287.015+5,86Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường