Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thái Lan tăng xuất khẩu đường
21 | 05 | 2008
Nhu cầu xuất khẩu đường của Thái lan năm nay dự báo sẽ vẫn tiếp tục cao, đặc biệt là nhu cầu của Inđônêsia và Trung Đông. Nhu cầu tăng kết hợp với sản lượng tăng sẽ hỗ trợ Thái Lan gia tăng xuất khẩu đường trong năm nay.
Theo một quan chức của Tập đoàn đường Thai Roong Ruang, tập đoàn sản xuất đường lớn thứ 2 của Thái Lan, xuất khẩu đường của tập đoàn này sẽ tăng 20% trong năm nay, nhờ vụ mùa bội thu, nhu cầu lớn và sản lượng tăng.
Năm trước, Tập đoàn này đã xuất khẩu được khoảng 889 ngàn tấn cả đường thô và đường trắng, tới các thị trường truyền thống là Inđônêsia, Trung Đông, Malaysia, Hồng Kông và Châu Âu.
Thai Roong Ruang đang quản lý 7 nhà máy, đã nâng công suất lên mức 1,28 triệu tấn trong năm 2008, tăng khoảng 5% so với mức 1,22 triệu tấn của năm trước.
Tập đoàn này xuất khẩu khoảng 70% sản lượng sản xuất hàng năm và 30% tiêu thụ tại thị trường nội địa.
Từ đầu năm đến nay, tập đoàn Thai Roong Ruang đã xuất khoảng 60- 80 ngàn tấn cả đường trắng và đường thô mỗi tháng.
Tập đoàn này dự báo, sẽ duy trì thị phần trong nước để đáp ứng nhu cầu đường của Thái Lan có thể sẽ tăng mạnh do dân số tăng và kinh tế tăng trưởng.
Theo số liệu của Bộ Nông Nghiệp Thái Lan, niên vụ mía năm nay của Thái Lan ước tính sẽ đạt khoảng 7,2 triệu tấn, tăng 8,4% so với mức 6,7 triệu tấn của niên vụ 2006, nhờ nông dân mở rộng diện tích mía đường.
Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường