Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá đường thế giới giảm nhanh
24 | 09 | 2007
Tuần qua, giá đường trên các thị trường đã ở xu thế tăng với tốc độ nhanh.
Tại London, giá đường trắng giao ngay ngày 18/9 lúc mở cửa còn 268,5 USD/tấn, giảm 3,2% (8,7 USD/tấn) so với một tuần trước đó. Tại New York, giá đường thô giao ngay thời gian này đã giảm 2,2% (4,5 USD/tấn), còn 203 USD/tấn.

So với cùng kỳ năm trước, giá đường trắng tại London hiện đã giảm gần 34% và giá đường thô tại New York giảm 30%.

Tại Brazil, sản lượng đường vụ 2006/2007 ước tính đạt tới 31,6 triệu tấn (quy đường thô), tăng gần 18% so với vụ trước. Xuất khẩu đường của Brazil tháng 9/07 ước tính sẽ đạt 1,85 triệu tấn (quy đường thô) tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Chính phủ Brazil dự báo, sản lượng đường vụ 2007/2008 của nước này sẽ tiếp tục tăng lên 32,85 triệu tấn. Điều này đang thúc đẩy các nhà xuất khẩu đường Brazil gia tăng bán ra.

Tại Thái Lan, sản lượng đường vụ 2006/2007 ước tính tăng 38% so với vụ trước, xuất khẩu đường hiện đã tăng 45-50%. Giá đường trắng tại Thái Lan tuần qua chỉ còn 261-263 USD/tấn, giảm 3% so với tuần đầu tháng 9/2007.

Trong bối cảnh này các quỹ đầu tư cũng có xu hướng tăng bán đường ra và làm giá đường càng giảm nhanh hơn.Nguồn: chebien
Báo cáo phân tích thị trường