Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá đường thế giới giảm mạnh
13 | 07 | 2007
Giá đường trên thị trường thế giới liên tục giảm từ đầu năm tới nay do Nga, nước nhập khẩu đường nhiều nhất thế giới, chưa tham gia vào thị trường.

Tại Luân Đôn, giá đường trắng giao ngay ngày 18/1/2007 còn 320-330 USD/tấn, giảm 3,8% (15 USD/tấn) so với cuối năm 2006. Tại New York, giá đường thô giao ngay thời gian này đã giảm 5,7% (154 USD/tấn), còn 244,6 USD/tấn. So với cùng kỳ năm trước, giá đường trắng tại Luân Đôn đã giảm 6,3% và giá đường thô tại New York giảm 29%.

Nguồn cung đường ở những nước xuất khẩu lớn đang tăng nhanh. Theo dự đoán của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng đường (quy thô) vụ 06/07 ở Brazil sẽ đạt mức cao kỷ lục 32,9 triệu tấn, tăng 2,7 triệu tấn so với niên vụ trước, trong khi ở Thái Lan tăng 1,42 triệu tấn, lên 6,5 triệu tấn.

Xuất khẩu đường các loại của Brazil tháng 12/06 ước đạt 2,15 triệu tấn, tăng 8,5% so tháng trước. Khả năng tháng 1/2007 xuất khẩu đường của Brazil sẽ tiếp tục đạt mức cao 2,2-2,3 triệu tấn. 

Xuất khẩu đường các loại của Thái Lan tháng 1/07 dự đoán đạt 450.000-460.000 tấn, tăng 5-7% so với tháng trước.

Các nhà nhập khẩu đường của Nga, nước nhập khẩu đường lớn nhất thế giới, hai tuần đầu tháng 1/2007 hầu như không tham gia thị trường, bởi đã nhập tới 500.000 tấn đường vào tháng 12/2006. Cung tăng nhanh, cầu giảm, làm giá đường giảm mạnh.

Vinanet

Báo cáo phân tích thị trường