Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá đường, mía cùng giảm
08 | 10 | 2007
Giá đường đã giảm 500-600 đồng/kg so với đầu tháng trước, đường trắng loại I bán ra tại các nhà máy ở ĐBSCL còn 7.200 đồng/kg, đường tinh luyện 7.400-7.600 đồng/kg...

Tại thị trường TP.HCM, giá đường bán buôn hiện cũng chỉ dao động ở mức 7.300-7.400 đồng/kg loại RS và 7.600-7.800 đồng/kg loại RE... Nguyên nhân là do các nhà máy lo ngại giá đường giảm đã bán đường ra thị trường.

Giá đường giảm đã kéo giá mía giảm theo. Hiện giá mía mua tại ruộng còn 380.000-390.000 đồng/tấn 10 chữ đường, giảm 10.000-20.000 đồng/tấn so với đầu vụ.H.ĐĂNG
Báo cáo phân tích thị trường