Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ukraina nâng mức dự báo sản lượng đường
23 | 05 | 2008
Uỷ ban đường Ukraina vừa nâng mức dự báo về sản lượng đường của nước này. Theo đó, sản lượng đường trắng năm 2008 của Ukraina được dự báo sẽ dao động trong khoảng từ 1,7- 1,74 triệu tấn^, so với 1,5- 1,6 triệu tấn đã dự báo trước đây, do năng suất tăng.
Theo một quan chức nước này, năm 2008 diện tích củ cải của nước này sẽ vào khoảng 400.000ha và kỳ vọng sản lượng sẽ đạt 40 tấn/ha, và sản lượng sẽ đạt khoảng 16 triệu tấn. Năm 2007, Ukraina đã sản xuất được khoảng 1,86 triệu tấn đường.

Đầu năm 2008, bộ Nông nghiệp nước này đã dự báo, diện tích củ cải của nước này có thể đạt 481 ngàn ha, so với mức 635 ngàn ha của năm 2007. Nhưng nông dân đã giảm diện tích trồng xuống còn hơn 400 ngàn ha.Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường